Lejebetingelser for udstyr - GH Mørtel A/S

 1. Såfremt andet ikke er skriftlig aftalt, finder nedenstående regler og de i vores prisliste anførte, anvendelse for ethvert lejemål.

 2. Lejemålet regnes fra og med den dag udstyret forlader vores adresse, til og med den dag udstyret igen forefindes på vores adresse.

 3. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. Der betales leje for hverdage (5-dags arbejdsuge). Benyttes udstyret på lør-, søn- og helligdage betales normal leje pr. dag. Lejer er forpligtet til, at meddele GH Mørtel A/S hvis en sådan situation opstår.

 4. Udstyret leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til at undersøge udstyret ved levering og gøres der ikke indsigelse eller påvises fejl, betragtes udstyret som værende i orden.

 5. GH Mørtel A/S priser er baseret på udlejning til faglærte, hvorfor der gives en mundtlig vejledning.
  Skulle der være behov for en skriftlig vejledning udleveres denne ved henvendelse til GH Mørtel A/S.

 6. Udstyr og materiel tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen.
  Når udstyret modtages på vores plads, finder eftersyn sted. Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende samt nødvendig rengøring, sandblæsning og maling betales af lejeren.

 7. Udstyret forbliver GH Mørtel A/S ejendom og udlejer, har til enhver tid ret til, at besigtige det udlejede materiale. I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende aftale er GH Mørtel A/S berettiget til at afhente det udlejede, og lejer er forpligtet til GH Mørtel A/S eller dennes repræsentant, at udlevere det udlejde. Det samme gælder i tilfælde af, at lejer kommer under konkurs, betalingsstandsning eller indleder forhandlinger om akkord med kreditorerne.
  Udstyret må ikke flyttes til anden arbejdsplads uden meddelelse til GH Mørtel A/S og der må ikke foretages fremleje eller udlån til andre.

 8. Udstyret skal være behørigt forsikret af lejeren.

 9. Tilkaldes GH Mørtel A/S ved driftsstop, betaler lejer udgifter herfor, hvis fejlen skyldes manglende el og/eller vandtilførsel, rengøring, fejlbetjening, udskiftning af sliddele eller misligholdelse.

GH Mørtel A/S

Finlandsgade 6

DK-4690 Haslev

Industriholmen 27-29

DK-2650 Hvidovre

    +45 7010 1299
   +45 7010 1229

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.