Lejebetingelser for udstyr - GH Mørtel A/S

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, gælder nedenstående regler, samt vore salgs- og leveringsbetingelser for ethvert lejemål.

 

 1. Alt lejet materiel må kun bruges til GH Mørtels produkter.

 

 1. Lejemålet regnes fra den dag udstyret forlader vores adresse, til og med den dag udstyret igen forefindes på vores adresse.

 

 1. Underlag for blandeanlæg skal være fast og plant min. 4x4 meter (køreplader af jern)

 

 1. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. (Der betales leje for hverdage 5-dags arbejdsuge.) Benyttes udstyret på lørdage og søn- og helligdage betales normal leje pr. dag. Lejer er forpligtet til at meddele GH-Mørtel A/S, såfremt en sådan situation opstår.

 

 1. Udstyret leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til at undersøge udstyret ved levering, og gøres der ikke straks indsigelse eller påvises fejl, betragtes udstyret som værende i orden.

 

 1. GH-Mørtel A/S priser er baseret på udlejning til faglærte, hvorfor der gives en mundtlig vejledning. Skulle der være behov for mere vejledning, henvises til www.ghmortel.dk/vejledninger

 

 1. Udstyr og materiale tilbageleveres rengjort, og i samme stand som ved modtagelsen. Når udstyret modtages på vores plads, finder eftersyn sted, og eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling vold eller lignende samt manglende rengøring, betales af lejeren.

 

 1. Udstyret forbliver GH-Mørtel A/S ejendom, og udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel. I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende aftale, er GH-Mørtel A/S berettiget til at afhente det udlejede, og lejer er forpligtet til at udleverer det udlejede – det samme gælder i tilfælde af, at lejer kommer under konkurs, betalingsstandsning eller indleder forhandlinger om akkord med kreditorerne.

 

 1. Udstyret må ikke flyttes til anden arbejdsplads uden meddelelse til GH-Mørtel A/S, og der må ikke foretages fremleje eller udlån til andre.

 

 1. Udstyret skal være behørigt forsikret af lejer.

 

 1. Tilkaldes GH-Mørtel A/S ved driftstop betaler lejer udgifter herfor, hvis fejlen skyldes manglende el, vandtilførsel, rengøring, fejlbetjening, manglende frostsikring eller anden misligholdelse. Hvis fejlen skyldes defekt materiel, har GH Mørtel 1 arbejdsdøgn til at udbedre fejlen uden modkrav.

 

 1. Ved defekt materiel skal lejer sørge for at GH Mørtel har fri adgang til anlægget, således at fejl kan udbedres eller anlæg ombyttes. Hvis det ikke er muligt, stater 1 arbejdsdøgn garantien, når adgangen til anlægget er sikret.

 

 1. I perioder med frost er lejer forpligtiget til at sikre at anlægget tømmes for vand efter endt arbejdsdag. Generelt skal anlægget beskyttes mod frost.

 

 1. Til CS-22 siloerne kan lejes vandvarmere og vintertelte

 

 

 Salgs- og leveringsbetingelser samt lejebetingelser for udstyr

GH Mørtel A/S

Finlandsgade 6

DK-4690 Haslev

Industriholmen 27-29

DK-2650 Hvidovre

    +45 7010 1299
   +45 7010 1229

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.